Tekenbeet Lyme

Hersenvliesontstekind door Lymeziekte gaat vaak (maar niet altijd) met relatief weinig verschijnselen gepaard. In het algemeen worden wel hoofdpijn en pijn in de nek als klachten aangegeven, maar ontbreken hevige hoofdpijn, hoge koorts, sufheid of nekstijfheid zoals die wel voorkomen bij andere vormen van hersenvliesontsteking.

De bacterie Borrelia burgdorferi weet vanuit de bloedbaan uit te breiden naar het zenuwstelsel. Men spreekt dan van neuroborreliose, naast het hersenvlies zijn ook vaak hersen- en ruggenmergzenuwen aangedaan. Ook kan hersenontsteking voorkomen. Krijgt een patiënt neuroborreliose, een ontsteking  van de hersenen en het ruggenmerg, dan kan dit binnen enkele dagen tot meer dan een jaar na besmetting door een teek gebeuren.

Tegen de Borrelia bacterie is geen vaccin beschikbaar.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de lymevereniging.