Gevolgen virale meningitis

Voor elke patiënt zijn de gevolgen van meningitis verschillend. Dit geldt ook voor de periode gedurende welke er klachten zijn. Sommige patiënten zijn na een aantal maanden tot jaren volledig hersteld. Anderen houden hun hele leven klachten.
De soort en aard van een verwekker kunnen een rol spelen in het risico op en de ernst van de gevolgen van een meningitis.

Aantallen van virale meningitis zijn niet bekend, ook omdat niet alle mensen met virale meningitis bij een arts terecht komen maar zelfstandig herstellen. 

De meeste mensen houden geen blijvende gevolgen over na virale meningitis. Echter, in een aantal gevallen zijn de klachten zeker vergelijkbaar met die van een bacteriële meningitis en kunnen ze blijvend zijn. Bij de Nederlandse Meningitis Stichting zijn diverse patiënten bekend die klachten hebben gehouden na een virale meningitis, waardoor hun leven behoorlijk ontwricht is geraakt.

De vraag in hoeverre de klachten worden veroorzaakt door de doorgemaakte meningitis is in sommige gevallen moeilijk te beantwoorden. Soms blijken mensen niet alleen virale meningitis te hebben gehad, maar ook encefalitis. Echter, zij weten niet meer dan dat ze virale meningitis hebben gehad. Dat kan de klachten vaak beter verklaren.

Bekende klachten na een virale meningitis

  • Extreme vermoeidheid
  • Hoofdpijn (band om het hoofd)?Spierpijn
  • Pijnlijke nek
  • Concentratie en/of leerproblemen
  • Geheugen en/of gedragsproblemen
  • Overprikkeling
  • Overgevoeligheid voor licht en/of geluid

Bovengenoemde klachten zijn vooral in de eerste periode na de acute ziekte aanwezig. Bij de meeste patiënten verdwijnen die klachten na verloop van tijd. Echter, sommige patiënten zullen hun hele leven klachten blijven houden na virale meningitis.

Zijn klachten altijd zichtbaar op bijvoorbeeld een scan?

Nee, klachten zijn op een (MRI) scan niet altijd zichtbaar. Maar niet zichtbaar wil zeker niet zeggen dat er geen klachten zijn. Soms kan een neuropsychologisch onderzoek helpen, daaruit komt vaak naar voren dat er problemen zijn en welk deel van de hersenen ze betreffen.

Wat te doen na meningitis?

Afhankelijk van de soort klachten en ernst ervan, kan in overleg met de arts besloten worden een revalidatietraject of therapie te volgen. Dat zal voor iedereen anders zijn, sommigen hebben genoeg aan fysiotherapie, anderen hebben baat bij meerdere therapieën, bijvoorbeeld ergotherapie, psycholoog, logopedie etc.

Na revalidatie denken mensen vaak, 'is dit het nu'? Dit hoeft niet. Een vervolgtraject kan dan 'Hersenz' zijn, een programma voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Dit helpt u om u en uw naasten om te leren gaan met de gevolgen van uw ziekte. In het magazine (augustus 2018) van Hersenz leest u meer over de ervaringen van deelnemers. Op de website van www.hersenz.nl vind u meer ervaringen en informatie over het programma.

Gevolgen van schimmel meningitis

De kans op ernstige gevolgen na een schimmel meningitis is behoorlijk groot. Ze komen qua aard overeen met die van bacteriële meningitis.