Gevolgen bacteriële meningitis

Voor elke patiënt zijn de gevolgen van meningitis verschillend. Dit geldt ook voor de periode gedurende welke er klachten zijn. Sommige patiënten zijn na een aantal maanden tot jaren volledig hersteld. Anderen houden hun hele leven klachten.
De soort en aard van een verwekker kunnen een rol spelen in het risico op en de ernst van de gevolgen van een meningitis.

Bacteriële meningitis overkomt jaarlijks ongeveer 500 patiënten in Nederland. In ongeveer 3-5 procent van de gevallen ikan het fataal zijn. Minimaal twintig procent van de patiënten zal te maken krijgen met restverschijnselen zoals doofheid of hersenbeschadiging.

Hieronder ziet u de meest voorkomende gevolgen van bacteriële meningitis. De meeste klachten dienen zich vrij snel na de acute ziekte aan. Een aantal verschijnselen kan ook op latere leeftijd naar voren komen, bijvoorbeeld leer- en gedragsproblemen. Gehoorklachten openbaren zich meestal heel snel na de meningitis, maar kunnen ook na jaren pas op gaan spelen.

Meest bekende gevolgen van bacteriële meningitis

 • Hoofdpijn
 • Gehoorproblemen
 • Visus(zicht)problemen
 • Evenwichtsklachten
 • Concentratie (en/of leer-)problemen
 • Overprikkeling
 • Geheugen- en/of gedragsproblemen
 • Motorische klachten (grove en/of fijne motoriek)
 • Overgevoeligheid voor licht en/of geluid
 • Verminderde spierkracht
 • Spasticiteit
 • Geestelijke achterstand
 • Epilepsie

Bij klachten zoals hoofdpijn, evenwicht, motorische klachten, overgevoeligheid voor licht en/of geluid, concentratie-, geheugen en/of gedragsproblemen zie we dat vaak gedurende een (lange) periode verbetering en/of volledig herstel mogelijk is.

Gehoor- en visusproblemen herstellen zich meestal niet spontaan, de betreffende zenuw is dan blijvend beschadigd.

Zijn klachten altijd zichtbaar op bijvoorbeeld een scan?

Nee, klachten (littekenvorming) zijn op een (MRI) scan niet altijd zichtbaar. Maar niet zichtbaar wil zeker niet zeggen dat er geen klachten zijn. Ook zonder aanwijzingen op een MRI kunnen mensen klachten hebben die wijzen op Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). 

Neuropsychologisch onderzoek

Soms kan een neuropsychologisch onderzoek helpen, daaruit komt vaak naar voren dat er problemen zijn en welk deel van de hersenen ze betreffen.

NAH

Veelal vallen klachten door meningitis onder 'Niet Aangeboren Hersenletsel' (NAH). Goede informatie en uitleg in gewone taal hierover vindt u onder andere op de website https://www.hersenletsel-uitleg.nl.

Gehoorproblemen

Meningitis is een oorzaak van een veelheid aan gehoorklachten die ook een andere oorzaak kunnen hebben. Denk aan klachten: tinnitus (piep in het oor), licht gehoorverlies, eenzijdig of 2-zijdig gehoorverlies, volledige doofheid. Goede informatie vindt u bij de organisaties die zich volledige slechthorendheid bezighouden, waaronder de Stichting Plotsdoven en Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie (OPCI)  een samenwerkingsverband dat zich toespitst op cochleaire implantaten. 

Pneumokokken meningitis

De kans op ernstige gevolgen na een pneumokokken meningitis is groter dan na bijvoorbeeld een meningokokken meningitis. De pneumokok staat, onder andere, bekend om de neurologische klachten en gehoorproblemen die hij kan veroorzaken.

Neonatale meningitis

In verhouding tot andere vormen van meningitis, zijn er na een neonatale meningitis vaker en ernstigere gevolgen.