Behandeling en verloop bacteriële meningitis

Afhankelijk van de ernst kunnen patiënten comateus zijn of in een coma raken. Sommigen patiënten zijn binnen een paar dagen bij kennis, anderen na enkele weken.
Bacteriën hebben een eigen kern waarmee ze zichzelf kunnen vermenigvuldigen in het bloed en in het hersenvocht. Het is daarom erg belangrijk dat de patiënt zo snel mogelijk antibiotica krijgt, zodat deze vermeerdering stopt. Het is voor geneesmiddelen niet eenvoudig om in de hersenen te komen, waardoor bacteriën soms vrij lang ‘vrij spel’ hebben en schade kunnen toebrengen.

Epileptische insulten

Soms krijgen patiënten epileptische insulten. Deze worden nog wel eens, onterecht, aangezien voor koortsstuipen. Insulten kunnen éénmalig voorkomen, maar in sommige gevallen ook vaker voorkomen of blijvend zijn.

Hersenbloeding

In zeldzame gevallen (met name bij een pneumokokken meningitis) kan een patiënt te maken krijgen met een hersenbloeding tijdens de acute ziektefase.

Behandeling

De ziekenhuisbehandeling omvat toediening van antibiotica (afgestemd op de verwekker) en ontstekingsremmende medicijnen gedurende 1 tot 3 weken, afhankelijk van de ziekteverwekkender. 
Al voordat de uitslag van de ruggenprik bekend is, wordt antibiotica gegeven. Dit gebeurt om ervoor te zorgen dat de eventueel aanwezige bacterie zo snel mogelijk uitgeschakeld wordt.

Soms is het noodzakelijk een nieuwe ruggenprik, scan van het hoofd of een hersenfilmpje te maken. En soms zijn er andere specialisten nodig, bijvoorbeeld een KNO arts bij gehoorverlies en het plaatsen van een gehoorimplantaat.