Gevolgen

Niet altijd blijken patiënten bekend te zijn met het feit dat zij encefalitis hebben gehad. Van de specialist hebben zij de diagnose "virale meningitis" meegekregen. Na verloop van tijd blijken de klachten niet over te gaan. Bij navraag kan het in enkele gevallen zijn dat er sprake is geweest van meningo-encefalitis (encefalitis en hersenvliesontsteking), maar dat de patiënt hiervan niet op de hoogte is gesteld. Het is dan ook altijd raadzaam dit te checken, wanneer uw klachten meer op die van de hieronderstaande lijst lijken dan op die van een een virale meningitis.
GroentehersenenGevolgen van encefalitis kunnen gelijkenis vertonen met die van meningitis. Gevolgen zijn per patiënt sterk verschillend en afhankelijk van de aard en ernst van de infectie in de hersenen. Bij sommigen is bijvoorbeeld de spraakfunctie aangetast, bij anderen is het evenwichtsorgaan aangetast of het geheugen.

Bekende klachten na encefalitis

• Persoonlijkheidsveranderingen
• Verlies van initiatief en motivatie
• (Kort) geheugenproblemen
• Vertraagd reactievermogen
• Gevoelsproblemen (emotieverlies)
• Gedragsproblemen (agressie)
• Concentratie- en leerproblemen
• Verlies van perceptie
• Afasie
• Hoofdpijn
• Verlammingsverschijnselen
• Visuele en gehoorproblemen
• Epilepsie
• Slaapproblemen
• Depressie
• Dwanggedachten of obsessies

Gaat het over?

Sommige mensen herstellen volledig na een encefalitis. Anderen houden altijd klachten. Aard en ernst van restverschijnselen verschillen per patiënt.

Hoe lang duurt herstel

De herstelperiode van een encefalitis is voor iedere patiënt verschillend. Hij kan variëren van weken tot maanden. Voor iedereen is het belangrijk de tijd te nemen, kleine stapjes vooruit met veel rustmomenten werkt beter dan grote stappen. Grote stappen leiden regelmatig tot een grote terugval.

Wat kan ik aan de klachten doen?

Na het herstel van de acute fase van encefalitis, gaan veel mensen revalideren. Dit kan in een revalidatiecentrum, bij voorkeur één dat gespecialiseerd is in Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Hier leert u om te gaan met uw klachten. Afhankelijk van de aard van de klachten, kan het zijn dat u nieuwe vaardigheden leert om weer zo goed mogelijk te kunnen functioneren in het dagelijks leven. Overleg met uw behandelend arts wat voor u de beste manier is om na uw herstel te revalideren.

Kan ik weer aan het werk?

Niet iedereen kan terug naar zijn oude baan omdat men de druk niet meer aan kan, de baan te hectisch is of te veel energie vergt. In overleg met uw werkgever en ARBO-arts kan vervangend werk gezocht worden. Sommige patiënten zullen niet meer aan het werk kunnen.