Verwekkers

Encefalitis kan door verschillende virussen en in uiterst zeldzame gevallen door bacteriën veroorzaakt worden. Het is een weinig voorkomend ziektebeeld waarvan geen aantallen bekend zijn omdat de ziekte niet aangifteplichtig is.

Buitenland

In het buitenland zijn virussen die door teken of vliegen worden overgebracht bekende veroorzakers (Arbovirussen). Voorbeelden zijn Japanse encefalitis, West-Nile en het St. Louis virus.

Nederland

De hierbovengenoemde veroorzakers van encefalitis komen in Nederland eigenlijk niet voor. Een bekende verwekker in Nederland is het herpesvirus, ook bekend van de koortslip (HSV1) en genitale herpes (HSV2). Maar vaak blijven de verwekkers van encefalitis ook onbekend.

Complicatie van mazelen

Encefalitis kwam vroeger regelmatig voor als complicatie van mazelen. Sinds de invoering van een vaccinatie tegen mazelen, is deze vorm zeer zeldzaam.

Acute disseminated encephaliomyelitis

(ADEM) is een diffuse allergische reactie op de aanwezigheid van bijvoorbeeld een virus in de hersenen.

Hashimoto encefalitis

Deze vorm van encefalitis is een zeer zeldzame, waarschijnlijk auto-immuun, ziekte die behandeld wordt met ontstekingremmers (bijvoorbeeld prednison). De ziekte houdt mogelijk verband met Hashimoto’s Thyroiditis. Thyroid = schildklier. Een kenmerk is de aanwezigheid van thyroide antistoffen.

Anti-NDMA-receptor-encalitis

Bij deze vorm richten afweerstoffen zich tegen het eigen hersenweefsel. Deze vorm komt het meest voor bij kinderen en jong-volwassenen.

Encefalitis als bijwerking

Encefalitis kan ook als bijwerking optreden na bijvoorbeeld een pokken- of FSME-vaccinatie. FSME: Früh Sommer Meningo Encephalitis.