Bloedvergiftiging-Sepsis

Sepsis betekent bloedvergiftiging. Het is een infectie in de bloedbaan, veroorzaakt door bacteriën (bacteriële sepsis) of virussen (viremie). ?Viremie verloopt in de meeste gevallen minder ernstig dan een bacteriële sepsis en kent vaker een gunstige afloop, hoewel dit bij heel jonge kinderen niet altijd op gaat. (Met name bij baby's kan een viremie  gevaarlijk zijn).

De hier aangeboden informatie beperkt zich tot sepsis in relatie met meningitis; een infectie van de bloedbaan, veroorzaakt door bacteriën (Haemophilus influenzae type b, meningokokken, pneumokokken, E. coli en groep B streptokokken, bijvoorbeeld) die ook meningitis veroorzaken.

Sepsis is een zeer ernstige aandoening, met een razendsnel verloop. Binnen ongeveer 8 tot 24 uur is een gezonde patiënt letterlijk doodziek. Pneumokokken sepsis kent soms een nog sneller verloop; er zijn gevallen bekend waarbij patiënten binnen zes uur zijn overleden, zonder dat zij ernstig ziek leken.

Meningokokken sepsis kenmerkt zich door blauwrode en niet wegdrukbare vlekjes. Bij bij pneumokkoken sepsis - en andere bacteriën - zijn meestal juist geen vlekjes te zien. 

Bij neonatale sepsis kunnen baby’s tijdens of na de bevalling ernstig ziek zijn of worden, binnen enkele uren. De sterfte is hoog; meer dan dertig procent van de patiënten overlijdt.