Donateurschap

WILT U OOK DAT DE NMS HAAR WERK BLIJFT DOEN?

Het belang van donateurs

NMS LogoOm te kunnen voortbestaan heeft de NMS minimaal 100 donateurs nodig (zie hieronder, subsidiebeleid). Wilt u dat wij ons werk voortzetten? Steun ons dan door donateur te worden voor € 25 per jaar of help ons met het vinden van mensen die dat willen.

Donateurschap

Als donateur van de NMS ontvangt u
• onze halfjaarlijkse nieuwsbrief mes+senger (digitaal)
• (gevraagd) advies op het gebied van (medische) hulp
• korting op activiteiten.

Hoe wordt u donateur?

Neem contact op met ons op voor informatie of maak uw bijdrage over naar Raborekening NL63RABO 01432.48.812, Nederlandse Meningitis Stichting, onder vermelding van 'donateur 2018' en uw adresgegevens.
Wanneer u uw bijdrage aan ons overmaakt, vermeldt dan altijd duidelijk contactgegevens.

Andere manieren om ons te steunen?

Gift

U kunt ons ook steunen met een éenmalige gift, privé of bijvoorbeeld de opbrengst van een activiteit of collecte.

Sponsoring

Sponsoring valt onder de normale ondernemingskosten. Die kosten zijn aftrekbaar bij het berekenen van de jaarwinst.

Subsidiebeleid

De overheid kent patiëntenorganisaties een jaarlijkse basissubsidie toe voor lotgenotencontact, informatievoorziening en belangenbehartiging. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen, dienen wij minimaal 100 donateurs te hebben die een elk een € 25 (of meer) doneren aan de NMS. Helpt u ons om aan die 100 donateurs te komen?

Keuze


Donatie

Uw gegevens zijn verplicht

Uw donateurschap is definitief nadat wij zowel uw gegevens als uw betaling hebben ontvangen. Zonder uw adresgegevens beschouwen wij uw bijdrage als gift.

Gift

Wat doen we met uw gift?

Met uw gift kunnen wij bewustzijn en kennis creëren over meningitis, sepsis, encefalitis, meningokokkenziekteGegevens