ANBI

Om giften aan goede doelen te kunnen aftrekken voor de belastingen, moet het ontvangende goede doel een ANBI status hebben. Om deze status te verkrijgen moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden, waaronder het plaatsen van onderstaande gegevens op de website.Op dit moment heeft de NMS een aanvraag voor een ANBI status ingediend bij de belastingdienst. Onderdeel van deze aanvraag is het plaatsen van de volgende gegevens op www.meningitis-stichting.nl.

Wegens ondercapaiciteit is de NMS vanaf medio 2014 tot begin 2018 minimaal actief geweest. Hierdoor is het beleidpslan over de periode 2014-2018 niet volledig uitgevoerd. Vanaf 2018 heeft de NMS een voltallig en enthousiast bestuur. Dit bestuur heeft een nieuw beleidsplan gemaakt over de periode 2018-2020. Hiermee is het 2014-2018 afgesloten. Uiteraard zijn wel jaarlijks de balans en overzicht van baten en lasten opgemaakt. Echter, er zijn geen activiteitenverslagen (2014-2016)  of activiteitenplannen (2015-2017).

Naam van onze organisatie

De Nederlandse Meningitis Stichting (NMS)

Fiscaal nummer

RSIN 805525579

Contactgegevens

Postadres (geen bezoekadres): Kerkstraat 27, 2825 PB  Berkenwoude

Mail: nmsinfo@meningitis-stichting.nl

Telefoon: 035-5880072

Doelstelling

Het statutaire hoofddoel van de NMS is: het elimineren van meningitis. Dit doel is niet realistisch, meningitis zal altijd blijven bestaan gezien de veelheid aan ziekteverwekkers. Daarom hebben we een aantal subdoelen:

 • Informatievoorziening
 • Luisterend oor en lotgenotencontacten
 • Voorlichting
 • Belangenbehartiging
 • Stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.


Het hoofddoel en de subdoelen van de NMS gelden zowel voor

 • meningitis (hersenvliesontsteking)
 • sepsis (bloedvergiftiging) veroorzaakt door verwekkers van hersenvliesontsteking
 • encefalitis (hersenonststeking).

 

Beleidsplan

 

Activiteitenplan

 

Bestuur

Het NMS bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • Voorzitter: mevrouw Wilma Witkamp
 • Secretaris: Merel de Kleuver
 • Penningmeester: de heer Lennart Hartog
 • Bestuurslid: de heer Peter van Peer
 • Bestuurslid: mevrouw Yvonne Pannekoek
 • Aspirant bestuurslid: mevrouw Gerdina de Bloeme

 

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt conform de richtlijnen van de ANBI een vergoeding voor gemaakte kosten voor NMS activiteiten op declaratiebasis.

Activiteitenverslag

 

Financieel beheer

 

Financiële verantwoording