ANBI

Om giften aan goede doelen te kunnen aftrekken voor de belastingen, moet het ontvangende goede doel een ANBI status hebben. Om deze status te verkrijgen moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden, waaronder het plaatsen van onderstaande gegevens op de website.Op dit moment heeft de NMS een aanvraag voor een ANBI status ingediend bij de belastingdienst. Onderdeel van deze aanvraag is het plaatsen van de volgende gegevens op www.meningitis-stichting.nl.

Naam van onze organisatie

De Nederlandse Meningitis Stichting (NMS)

Fiscaal nummer

RSIN 805525579

Contactgegevens

Duizendschoonstraat 9, 3333 GR Zwijndrecht

Doelstelling

Het statutaire hoofddoel van de NMS is: het elimineren van meningitis. Dit doel is niet realistisch, meningitis zal altijd blijven bestaan gezien de veelheid aan ziekteverwekkers. Daarom hebben we een aantal subdoelen:


• Informatievoorziening

• Luisterend oor en lotgenotencontacten

• Voorlichting

• Belangenbehartiging

• Stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.


Het hoofddoel en de subdoelen van de NMS gelden zowel voor

• meningitis (hersenvliesontsteking)

• sepsis (bloedvergiftiging) veroorzaakt door verwekkers van hersenvliesontsteking

• encefalitis (hersenonststeking)

Beleidsplan

Beleidsplan 2014-2018 (PDF)

Activiteitenplan

Activiteitenplan 2014 (PDF)

Bestuur

Het NMS bestuur bestaat uit de volgende personen:

• Voorzitter: mevrouw Wilma Witkamp

• Secretaris: mevrouw Dorenda Zonnevijlle

• Bestuurslid: de heer Peter van Peer

• Bestuurslid: mevrouw Yvonne Pannekoek

• Bestuurslid: mevrouw Merel Mootzelaar

• Penningmeester: de heer Lennart Hartog?

 

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt conform de richtlijnen van de ANBI een een vergoeding voor gemaakte kosten voor NMS activiteiten op declaratiebasis.

Activiteitenverslag

Activiteitenverslag 2013 (PDF)

Financiële verantwoording

Balans en staat van Baten en Lasten 2013 2013 (PDF)