Meningokokken ACWY vaccins

Doosje Acwy Deel

Soorten men ACWY vaccins

Tegen de serogroepen A, C, W en Y bestaan 2 typen vaccins:polysaccharide en conjugaat vaccins. 

Polysaccharide vaccin

Het zogenaamde polysaccharide vaccin is na drie tot vijf jaar uitgewerkt en levert geen bescherming op bij kinderen jonger dan twee jaar. Het kapsel (hulsje) van een bacterie bestaat uit suikerketens (polysaccharide). Een klein stukje van die suikerketen wordt in een vaccin verwerkt. Wanneer iemand wordt gevaccineerd, ziet het lichaam dit stukje suiker en reageert erop door antistoffen aan te maken. Het lichaam wordt in feite gefopt, want het ziekteverwekkende deel van de bacterie zit niet in het vaccin. Wanneer iemand vervolgens met de ziekteverwekkende bacterie in aanraking komt, herkent het lichaam deze dankzij de al eerder aangemaakte antistoffen en ruimt het organisme meteen op.

Conjugaat vaccin

Het meningokokken ACWY vaccin in Nederland is een zogenaamd conjugaat vaccin, net zoals het tot mei 2018 voor baby's gebruikte meningokokken C vaccin is.
Het principe is hetzelfde als het polysaccharide vaccin, alleen is bij dit vaccin het stukje polysaccharide gekoppeld aan een zogenaamd dragereiwit, van bijvoorbeeld tetanus of difterie. Hierdoor werkt het vaccin al vanaf de leeftijd van acht weken. Door deze methode wordt er tevens geheugen opgewekt, waardoor het vaccin minimaal vijf jaar werkzaam is en naar alle waarschijnlijkheid langer dan tien jaar. 
Het menC vaccin is sinds 2002 opgenomen in het RVP en wordt tegelijkertijd met de BMR vaccinatie gegeven op de leeftijd van veertien maanden. In 2002 is tevens de leeftijdsgroep van veertien maanden tot negentien jaar gevaccineerd.

Welke men ACWY vaccins in Nederland?

In Nederland zijn twee conjugaat vaccins geregistreerd: 

  1. Nimenrix (sinds 2012), voor kinderen vanaf 6 weken
  2. Menveo (sinds 2010) voor kinderen vanaf 2 jaar. 

Basisinformatie geregistreerde ACWY vaccins

Voordat vaccins in Nederland geregistreerd worden voor gebruik, worden ze uitgebreid onderzocht op veiligheid en werkzaamheid. Dit geldt ook voor deze 2 vaccins tegen menACWY:

De vaccins zijn 'conjugaatvaccins', net als het meningokokken C vaccin. De vaccins worden intramusculair gegeven. Het vaccin bestaat uit 2 flacons: 1 met MenA poeder en 1 met MenCWY oplossing. Deze dienen te worden gemengd en leveren 1 dosis op van 0,5 ml.

De vaccins dienen in de koelkast te worden bewaard in het doosje, om invloed van licht te voorkomen.

Toediening

Het vaccin wordt intramusculair toegediend.

Aantal vaccinaties

Kinderen jonger dan 12 jaar hebben 2 vaccinaties nodig om volledig beschermd te worden. Ontvangen ze beide vaccinaties voordat ze een jaar zijn, dan is een boostervaccinatie met 12 maanden nodig. Wordt de tweede vaccinatie na 12 maanden gegeven dan is geen booster nodig.

Zijn kinderen ouder dan 12 maanden wanneer zij voor het eerst men menACWY gevaccineerd worden, dan kan met 1 vaccinatie volstaan worden.

Hoe lang beschermt het vaccin?

De vaccins zijn minimaal 3-5 jaar werkzaam.

Bijwerkingen

De bijwerkingen zijn vergelijkbaar met die van het MenC-vaccin, meestal mild en kortdurend van aard. Meest voorkomende bijwerkingen zijn:

  • harde/rode plek rond waar geprikt is
  • niet lekker voelen
  • hoofdpijn
  • koorts
  • slaperigheid/vermoeidheid
  • verlies van eetlust
  • prikkelbaarheid

Kosten van het vaccin

Ontvangt je kind de vaccinatie vanuit het Rijksvaccinatieprogramma? Dan kost dat je niets. Wil je je kind zelf laten vaccineren? Dan kan dat op eigen kosten via je huisarts. Per vaccinatie kost dat ongeveer Eur 60. Let op, het vaccin is slecht beschikbaar in Nederland.

Nimenrix volledige productinformatie
Menveo volledige productinformatie

Meer informatie over menACWY vaccinatie vind je ook op de website van het RIVM.
Specifieke informatie over hulpstoffen in vaccins