Virale verwekkers

Herpes SimplexVirussen kunnen zowel meningitis als encefalitis veroorzaken. In Nederland zijn de meest bekende verwekkers Herpes Simplex virus (meestal het type dat ook de koortslip veroorzaakt). Maar ook HIV of enterovirussen zoals Coxsackie of ECHO veroorzaken virale meningitis. Arbovirussen (overgedragen door muggen of teken) die virale meningitis kunnen veroorzaken komen in Nederland eigenlijk niet voor.

Aantallen

Aantallen van virale meningitis zijn niet bekend. Virale meningitis is niet aangifteplichtig. Bovendien zullen sommige patiënten geen dokter consulteren omdat de klachten niet van dien aard zijn dat dat nodig is.?Virale verwekkers zijn niet altijd vast te stellen door laboratoriumtesten. Meestal kan men wel vaststellen dat het om een virus gaat, maar wordt het betreffende virus niet altijd gevonden.

Onderzoek virale meningitis

Onder andere op de Vrije Universiteit Amsterdam - locatie Academisch Medisch Centrum (AMC) wordt onderzoek naar virale meningitis gedaan.