Gevolgen Bacteriële meningitis


Bacteriële meningitis overkomt jaarlijks ongeveer 500 patiënten in Nederland.In ongeveer vijf van de gevallen is het fataal. Minimaal twintig procent van de patiënten zal te maken krijgen met restverschijnselen zoals doofheid of hersenbeschadiging.
Hieronder staan de meest voorkomende gevolgen van bacteriële meningitis. De klachten dienen zich vrij snel tijdens of na de acute ziekte aan. Een aantal verschijnselen kan ook op latere leeftijd naar voren komen, bijvoorbeeld leer- en gedragsproblemen. 20 tot 25% van de patiënten zal gehoorklachten ontwikkelen, deze openbaren zich meestal heel snel tijdens of na de hersenvliesontsteking, maar kunnen ook na jaren pas op gaan spelen. Ongeveer 25% zal epilepsie ontwikkelen, 5% een waterhoofd. 

Meest bekende gevolgen van bacteriële meningitis

Hoofdpijn
Gehoorproblemen
Visus(zicht)problemen
Evenwichtsklachten
Concentratie (en/of leer-)problemen
Geheugen- en/of gedragsproblemen
Motorische klachten (grove en/of fijne motoriek)
Overgevoeligheid voor licht en/of geluid
Verminderde spierkracht
Spasticiteit
Geestelijke achterstand
Epilepsie

Bij klachten zoals hoofdpijn, evenwicht, motorische klachten, overgevoeligheid voor licht en/of geluid, concentratie-, geheugen en/of gedragsproblemen wordt vaak gedurende een (lange) periode verbetering en/of volledig herstel gezien.Gehoor- en visusproblemen herstellen zich meestal niet spontaan, de betreffende zenuw is dan blijvend beschadigd.

Pneumokokken meningitis

De kans op ernstige gevolgen na een pneumokokken meningitis is groter dan na bijvoorbeeld een meningokokken meningitis. De pneumokok staat, onder andere, bekend om de neurologische klachten en gehoorproblemen die hij kan veroorzaken.

Neonatale meningitis

In verhouding tot andere vormen van meningitis, zijn er na een neonatale meningitis vaker en ernstiger gevolgen.