Nog 31 donateurs gezocht voor 1 september!

  • Bestuur NMS 22072018_1


Aftrap NMS 2.0 op 22 juli jl met het nieuwe bestuur in onze oprichtingsgemeente: Soest. Met Gerdina de Bloeme (aspirant bestuurslid), Lennart Hartog (penningmeester), Merel Mootzelaar (algemeen bestuurslid) Peter van Peer (algemeen bestuurslid), Wilma Witkamp (voorzitter) en niet op de foto: Yvonne Pannekoek (algemeen bestuurslid).

Wij zien er naar uit om

  • -u tot steun te zijn
  • -u te ontmoeten op informatie- en lotgenotenbijeenkomsten
  • -u informatie te geven over meningitis/sepsis/encefalitis
  • -uw vragen te beantwoorden
  • -er voor te zorgen dat er meer bekendheid over deze ziektebeelden komt bij professionals en algemeen publiek
  • -te zorgen dat er meer onderzoek komt naar het (voorkomen, behandelen van) deze ziektebeelden
  • -ons in te zetten voor opname van vaccins tegen meningitis/sepsis in het rijksvaccinatieprogramma.

 

Helpt u ons alstublieft door donateur te worden? 
Want alleen met voldoende donateurs wij u helpen met lotgenotencontacten, informatievoorzieningen en belangenbehartiging. Uw stem telt!

Wij hebben voor 1 september a.s. minimaal 100 donateurs nodig. Daarmee kunnen wij subsidie aanvragen bij de overheid voor het organiseren van lotgenotencontacten, informatie geven aan getroffenen en hun naasten en hun belangen behartigen. En daarmee kan de NMS haar werk blijven doen.
Op vrijdag 10 augustus hebben we er al 69. Hoort u bij de laatste 31? Voor EUR 25,50 per jaar bent u al donateur (nog geen 2,15 per maand).

Doneerknop