De NMS is er weer!

  • nieuwe start

Ja! Na een aantal jaren van weinig activiteit is de NMS er weer! Met een enthousiast bestuur en plannen om onze kerntaken uit te voeren: lotgenotencontact, informatievoorziening, belangenbehartiging, voorlichting en stimuleren van wetenschappelijk onderzoek. Maar dat kunnen wij niet zonder uw ondersteuning. Helpt u ons door donateur te worden?